Gallery of Lotus (Nelumbo) Cultivars
T-Z

N. 'Taikong Lian 36'

 N. 'Tangzhaotisi Lian'

N. 'Tao Hong Su Yu'
(Peach With Raindrops)
     

N. 'The President'

 N. 'Tiangao Yundan' 

N. 'Tianshan Bitai'
     

 N. 'Wanshou Hong'
(Longevity Red)
 

N. 'Wawalian'

 N. 'Weishan Hognlian'
     

 N. 'White Triangle'

 N. 'Wuchai Yuxia'

  N. 'Wufeilian' 
     
N. 'Xaimen Wanlian'

N. 'Xi Ying Men'

N. 'Xiantao'
     

 N. 'Xiao Bi Tai'

 N. Xiao Foshou'

 N. 'Xiao Linyang'
     

 N. 'Xiao Mei'

 N. 'Xiao Sanse Lian'  
     

 N. 'Xiaofeng liangyue' 

N. Xiaoqu'

N. 'Xiaosajin'
     

 N. 'Xiaowufei'  

 N. 'Xiaozuixian' 

N. 'XieZhua Hong'
     

 N. 'Xihu Honglian'

 N. 'Xing Huang'

 N. 'Xinghua Chunyu'
     

N. 'Xishang meishao'
(Joyful Eyes)

N. 'Xixiaoyankai'

N. 'Yan Xia'
     

  N. 'Yan Xinzhuang'

N. 'Yanyangtian' 

N. 'Yanzhi Lu'
     

  N. 'Yao Hua'

 N. 'Yen Zi Yao'

 N. 'Yimeng Chunse'
     

   N. 'Yimeng Honglian'

N. 'Ying Hong'

 N. 'Yingguang'
     

N. 'Yinhong Qianye'

 N. 'Yipeng Xue'

 N. 'Youyi'
     

 N. 'Youyi Mudan Lian'

N. 'Youzankou' 

N. 'Yozan Koren'
     

N. 'Yu foshou'

 N. 'Yu Wan'

N. 'Yue Hua' 
     

 N. 'Yulou renzui'

 N. 'Yun Teng Xia Wei'

 N. 'Yuwan'
     

 N. 'Zhan Hongtu'

N. 'Zhao Yun'

  N. 'Zhong-ri youyi lian'  
     

 N. 'Zhugguang'

  N. 'Zhuoshang Lian'

 N. 'Zi Yu Lian'
     

N. 'Zijin He'

N. 'Zui Chun'

N. 'Zuikohren'


A-G

H-M

 N-S

T-Z

Lotus Main

Lotus Names Main

 Lotus Galleries Main

Waterlilies | Lotus | Aquatic Plants | Victoria | Our Adventure With Victoria
Water Gardening | Water Gardening Friends | New This Month
Kit & Ben Knotts | Our Garden | Search The Site | Home 
Email Discussion List | Site Map
Water Gardeners International